Basis Spreiding

Verantwoording


De Multicultikaart 2016 is gebaseerd op openbare gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over inwoners met een migratieachtergrond die Nederland op 1 januari 2014 en op 1 januari 2016 rijk was. Onder inwoners met een migratieachtergrond worden inwoners van Nederland verstaan die in het buitenland zijn geboren of van wie ten minste één van de ouders in het buitenland is geboren. Voor de kaart zijn enkel de ruim 1,8 miljoen in het buitenland geboren inwoners met een migratieachtergrond gebruikt, de zogenaamde eerstegeneratie inwoners met een migratieachtergrond.

De gegevens tonen per gemeente de spreiding en concentratie van eerstegeneratie inwoners met een migratieachtergrond. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de populairste migrantenlanden en herkomstgebieden. Hiervoor zijn dezelfde regio’s gehanteerd als bij het CBS. Zo worden landen in voormalig Joegoslavië en de voormalige Sovjet Unie samengevoegd.

De overzichtskaart is ingekleurd naar het percentage eerstegeneratie inwoners met een migratieachtergrond per gemeente. Hoe feller de kleur van een gemeente, hoe hoger het percentage inwoners met een migratieachtergrond. Zodra een gemeente wordt aangeklikt verschijnt in het legenda een overzicht van het aantal eerstegeneratie inwoners met een migratieachtergrond en hun herkomst.

Via het filter in de legenda is per herkomstland – of regio te zien hoe de spreiding en concentratie over het land is. Hiervoor is het aantal eerstegeneratie inwoners met een migratieachtergrond per 10.000 inwoners berekend voor elke gemeente. Dit is gedaan met behulp van de bevolkingscijfers van het CBS op 1 januari 2014 en op 1 januari 2016. Zo is te zien, waar bepaalde herkomstgebieden relatief goed vertegenwoordigd zijn.

De gegevens zijn bewerkt en geanalyseerd door Martijn Bekhuis van de dataredactie van de Twentsche Courant Tubantia. Voor vragen over de kaart kunt u zich wenden tot data@tctubantia.nl.

SLUIT